Akşam Lisesi herkesin hakkıdır ve isteyen herkes kayıt olabilir. İlköğretim okulunu bitirmiş veya herhangi bir dönemde ortaöğretim kurumlarından ayrılmış olan herkes ÖZEL KAYRA AKŞAM LİSELERİNDE okuyabilir. Kayıt şartlarını sizler için sıraladık: 
 • İlköğretimi ya da ortaokulu bitirmiş ve daha sonra eğitimine devam edememiş, 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı,
 • Halen, bir Akşam Lisesinde okumakta olanlar,
 • 18 Yaşından büyük ya da 2 yıl üst üste kalarak örgün öğrenimin dışına çıkmış beklemeli (sorumlu) öğrenciler,
 • Herhangi bir nedenle Lise eğitimine başlayamamış veya ara vermiş ya da 2 yıl üst üste kalıp örgün öğretimin dışına çıkmış,18 yaşından büyük olanlar,
 • Herhangi bir nedenle lisedeki okuma hakkını doldurmuş olanlar,
 • Açık lisede okuyanlar,
 • Açık liseden ayrılanlar,
 • Mesleki Açık Lisede okuyan 18 yaşından büyük öğrenciler ya da mesleki açık liseden ayrılanlar,
 • Ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olanlar,
 • Her hangi bir nedenden dolayı eğitimine ara vermiş lise 9.,10. ve 11. sınıftaki öğrenciler veya 12. sınıfta beklemede olan öğrenciler,
 • Meslek liseleri 9. sınıfı bitirenler veya 10. sınıfta sınıf tekrarına kalmış olanlar,
 • Yurtdışından denklik belgesiyle gelenler…